تبلیغات

ابزار رایگان وبلاگ

منجی آخرالزمان - خــــــــاص تَریــــــن مُخــــــاطَبِ دنیــــــــا
دعای فرج
تاریخ : پنجشنبه 13 شهریور 1393 | 01:08 ب.ظ | نویسنده : **سوشیانت **

خــــــــاص تَریــــــن مُخــــــاطَبِ دنیــــــــا  ،

دستهایـــــــم را محکمتـــــــر بگیر  ؛

اینـــــــجا  خیلـــــــى هــــا ســـــــرِ جدایـــــــىِ مـــــــن و تـــــــو شـــــــرط بسته انـــــــد ..